Palvelumuotoilun kehittäjäopettajaa - Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Palvelumuotoilun kehittäjäopettajaa

Ammattiopisto SAMIedu hakee tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun kehittäjäopettajaa ajalle 15.8.2019 tai sopimuksen mukaan -30.4.2021

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto SAMIedu on ammatillisen toisen asteen monialainen koulutuksenjärjestäjä, jonka toimialue järjestämisluvan mukaan on Savonlinnan seutu ja koulutuksen järjestäjän jäsenkuntien alue sekä toissijaisesti koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Koulutuksen järjestäjä toimii vahvasti seudun elinkeinopalvelujen kehittämisorganisaationa ja tukee seudun yritysten laadun, tuotannon, kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistamisesta osaamisen kehittämisen keinoin monipuolisesti edistämällä myös yhteistyössä tuotekehittämisen ja innovaatioiden käyttöönoton osaamista.

Tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun kehittäjäopettaja toimii tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon sekä liiketoiminnan perustutkinnon opettajana sekä projektityöntekijänä VAKKA -Vakiintuneiden pienyritysten kasvuun kannustaminen tuotteistamisosaamisen lisäämisen kautta ESR-hankkeessa.

Opetustyön lisäksi tavoitteena on ammatillisen koulutuksen tuotekehittämistä tukevien tutkinnon osien ja toimintaympäristöjen vahvistaminen yhdessä yritysten ja Ammattiopisto SAMIedun henkilöstön kanssa. Yritysten innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen tason kehittäminen. Yhteistyöverkostona alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioissa tuotettavan tuotekehitysosaamisen tehokas hyödyntäminen yritysten hyväksi sekä uusien osaajien ohjautuminen ja sen edistäminen tuotteistusosaamisen kehittämiseen. Osallistuminen pysyvän yhteistyö- ja toimintamallin juurruttamiseen Etelä-Savoon yhdessä sovittujen toimintamallien mukaan. Osallistuminen yritysten laajaan kartoittamiseen hyödyntämättömän potentiaalin tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi.

Virka edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä, ammatillisen koulutuksen tuntemusta, pedagogista osaamista, tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun osaamista, vahvaa työelämä- ja sidosryhmä osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- sekä asiakaspalvelutaitoja, kokemusta projektityöstä sekä itsenäistä ja motivoitunutta työotetta.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Määräaikaisuuden perusteena on hanke. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaa haetaan ensisijaisesti ko. linkin kautta. Kirjallisen hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, henkilöstöpäällikkö, Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna. Hakemuksen tulee olla perillä 1.8.2019 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.samiedu.fi

Timo Welsby, toimialajohtaja, puh. 044 5506511, timo.welsby@samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Osoite: Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa, sijaitseva Ammattiopisto SAMIedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. SAMIedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen – ja näin taata ammatillista osaamista työelämän alati muuttuviin tarpeisiin. SAMIedussa opiskeleekin vuosittain noin 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisasiakasmäärä kipuaa 4500 henkilöön.
Haluatko liittyä laatupalkittujen huippujoukkoon?

Tutustu työnantajaan