Palveluohjaaja - Riihimäen kaupunki

Palveluohjaaja

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut. Vastuualue jakautuu kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat Palveluohjaus ja sosiaalityö ja Psykososiaaliset palvelut sekä Mäkikujan perhekeskus. Mäkikuja on kaupungin oma sijaishuollon yksikkö. Palvelualueella työskentelee 58 työntekijää.

Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelualueelle perhevapaan sijaisuuteen ajalle 17.8.2019 - 16.8.2020 palveluohjaajaa vahvistamaan sosiaalityön, palveluohjauksen ja Nuppi Nuorisoaseman tiimiä. Syyskuussa 2019 Riihimäellä avataan uudenlainen Nuppi Nuorisoasema, joka yhdistää entistä asiakaslähtöisemmin nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut. Nuppi Nuorisoaseman moniammatillisessa tiimissä tulee työskentelemään palveluohjaaja, päihdetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykologi ja lääkäri.

Palveluohjaajan tehtävä sijoittuu palveluohjaukseen ja sosiaalityöhön sekä nuorten palvelupisteeseen (Nuppi Nuorisoasema). Palveluohjaaja vastaa nuorten ja nuorten aikuisten palveluohjauksesta, pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä. Palveluohjaaja toimii myös täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten työntekijänä.

Tehtävä edellyttää työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen arviointityöstä. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Palkkaus KVTES mukaan.

Kelpoisuusehdot määräytyvät palveluohjaajan tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§:n ja 8§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosionomina (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 8).

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Lisätietoja: palveluesimies Timo Turunen, puh. 019 758 4166 tai timo.turunen@riihimaki.fi. Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Junailijankatu 14, 11100 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan