Palveluohjaaja (lapsiperheiden kotipalvelu, Jyväskylä)

Ansök senast  2.8.2024 15:45

Tule täysin uuteen palveluohjaajan tehtävään lapsiperheiden kotipalveluun ja varhaisen tuen perhetyöhön! Haemme vakituiseen virkasuhteeseen

PALVELUOHJAAJAA

Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö kuuluvat varhaisen tuen kotiin vietäviin palveluihin, jotka ovat osa kehittyviä perheiden peruspalveluja. Toimintaa säätelee sosiaalihuoltolaki.

Palveluohjaajana vastaat osaltasi asiakkaiden ohjautumisesta hyvinvointialueen kotipalveluun ja varhaisen tuen perhetyöhön. Keskeisiä tehtäviäsi ovat hakemusten vastaanotto, palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa, palveluiden myöntämiseen liittyvä päätöksenteko sekä omasta roolistasi palveluprosessin onnistumisesta vastaaminen.

Tehtävässä teet tiivistä yhteistyötä perheen muiden verkostojen kanssa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu varhaisen tuen perhetyön kuuden hengen tiimin asiakastyön koordinointivastuu/tiimivastaavuus. Toimit myös lapsiperheiden kotipalvelun palveluvastaavan sijaisena.

Työ on sekä puhelimitse, että verkostoissa tehtävää työtä sisältäen myös kotikäyntejä ja muuta asiakastyötä tarpeen mukaan. Työtäsi tukevat ihanat tiimit, säännölliset tiimikokoukset, lähiesihenkilön tuki, kokeneet kollegat sekä työnohjaus.

Tehtävä on uusi ja pääset kehittämään tehtävää ja varhaisen tuen perhetyötä yhdessä palveluvastaavien, muiden tiimivastaavien ja perhetyöntekijöiden kanssa.

Toimipisteesi sijaitsee Ohjelmakaaressa, Jyväskylässä. Tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus.

-----------------------------------------------

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §, 8 § mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja). Lisäksi toivomme sinulta lapsiperheiden palveluverkoston tuntemusta ja valmiuksia arvioida perheen yksilöllistä tuen tarvetta sekä kokemusta lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Arvostamme positiivista, aktiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja moniammatillisissa verkostoissa. Hyvät kirjalliset ja tietotekniset taidot ovat tehtävässä eduksi.

Tehtävä edellyttää liikkumista työpisteen, yhteistyökumppanien ja perheiden kotien välillä, joten ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat tarpeen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).
Virassa noudatetaan koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Kontaktuppgifter

Annan mielelläni lisätietoja, kysy lisää:

-

Päivi Paavilainen, palvelupäällikkö (poissa 12.7, 19.7 ja 26.7)

p. 040 613 9571

paivi.paavilainen@hyvaks.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare