test
Palveluohjaaja - Oulun kaupunki

Erityisryhmien palveluohjauksessa on haettavana sosiaalihuollon PALVELUOHJAAJAN vakinainen virka.

Virka sijoittuu vammaispalvelutiimiin. Työ sisältää omaishoidontuen ja sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja ja palvelusuunnitelmien sekä päätösten tekemistä ja tarvittavien palvelujen järjestämistä asiakkaille. Sosiaalihuollon palveluohjaajana pääset tekemään yhteistyötä niin asiakkaan ja heidän omaisten kuin eri toimijoiden kanssa moniammatillisesti. Palveluohjaajan työn tukena ovat tiimivastaavan ja esimiehen tuki, loistava työyhteisö, säännölliset viikoittaiset tiimipalaverit sekä työnohjaus.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3§ ja 8§ mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan työkokemus palveluohjauksesta ja kunnallisesta viranhaltijatyöstä, sekä Lifecare- ja Effica-asiakastietojärjestelmän hallinnasta.Arvostamme kokemusta vammaisten ja erityisen tuen asiakkaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä myönteistä asennetta kehittämiseen.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Virkaan valitun tulee esittää nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/394/2022. Hakemukset on toimitettava 27.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan
  • Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien sosiaalipalvelut, Erityisryhmien palveluohjaus
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • OUL-03-14-22
  • 15.2.2022 tai sopimuksen mukaan
  • Tehtäväkohtainen palkka 2641,87 €/kk
  • 13.1.2022 - 27.1.2022 15:00
  • SosiaalityöSosiaalialaOuluPohjois-Pohjanmaa

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa Pia Kortessalo, p. 044 703 6471 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien sosiaalipalvelut, Erityisryhmien palveluohjaus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Elektroniikkatie 3, 90580 Oulu

Rekommenderade jobb