test
Palveluohjaaja perhesosiaalityöhön - Riihimäen kaupunki

Oletko etsimämme palveluohjaaja?

#RakasRiksu hakee perhe- ja sosiaalipalveluihin määräaikaiseen virkasuhteeseen palveluohjaajaa toimimaan Riihimäellä perhesosiaalityön tiimissä. Tuotamme sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluita moniammatillisissa työryhmissä. Riihimäellä tavoitteenamme on panostaa vahvasti ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Olemme mukana perhesosiaalityön osalta kansallisessa systeemisen lastensuojelun työmallin (Syty) kehittämisessä ja juurruttamisessa. Vahvan ja hyvin käytössä olevan tiimityön kautta palveluohjaajan tukena ovat myös perheterapeutti.

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluvat lapsiperheiden palveluiden virka-aikaiseen päivystysrinkiin osallistuminen oman päivystysparin kanssa, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit, omatyöntekijänä toimiminen sosiaalihuollon asiakkaille sekä sosiaalityöntekijöiden työparina toimiminen. Tiimissämme on 9 sosiaalityöntekijän ja 6 palveluohjaajan virkaa. Yksi palveluohjaajista työskentelee Nuortentalo Nupissa. Lisäksi tiimiin kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja ja Ankkuri-tiimin sosiaalityöntekijä.

Tehtävä edellyttää työkokemusta lapsiperheiden palveluista ja/tai lastensuojelusta. Eduksi katsomme kokemuksen arviointityöstä. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät palveluohjaajan tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§:n ja 8§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosionomina (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 8).

Olemme ketterä, moderni sekä kehitysmyönteinen työyhteisö, jossa pääset hyödyntämään omaa ammatillista osaamistasi. Meillä on hyvät sähköiset välineet työn tekemiseen ja etätyömahdollisuus. Tarjoamme hyvän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät konsultaatiomahdollisuudet sekä koko työryhmän ja esimiehen tuen. Meillä on koko Riihimäen perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteisiä laadukkaita ja säännöllisiä työtä tukevia koulutuksia.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkka määräytyy Sote-sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa palveluvastaava Anna Mattila puh.040 330 4228 tai anna.mattila(at)riihimaki.fi
Hakemukset 13.12.2021 klo 8 mennessä www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala

Haluatko sinäkin olla yksi Riihimäen kaupungin noin 1500 rohkeasta, ripeästä ja reilusta kunta-alan ammattilaisesta? Arvostamme ja tarvitsemme uusia osaajia, ja rekrytoimme kaupungin työyksiköihin ammattitaustaltaan erilaisia työntekijöitä. Me koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja meillä tuetaan myös omaehtoista opiskelua. Jos pohdit työhöntuloa pidemmän matkan päästä, voit hyödyntää käytössämme olevia työaikajoustoja: etätyötä, mobiilia joustotyötä ja liukuvaa työaikaa. Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa työkaveriksemme!


Osoite: Jarrumiehenaktu 15, 11100 Riihimäki
Riihimäen kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb