Palveluohjaaja (vanhusten palveluohjaus)

ESSOTE hakee palveluohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vanhusten palveluohjaukseen.

Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo toimii koko Essoten alueella. Toimimme ns. matalan kynnyksen periaatteella ja palvelemme kaikkia Essoten alueella asuvia kuntalaisia. Tavoitteena on, että kuntalaiset saavat ohjausta, neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tarkoituksenmukainen palveluohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeen arviointi yhdestä paikasta. Vanhusten palveluohjauksesta saa tietoa eri palveluvaihtoehdoista, myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tarjoamme Sinulle monipuolisen, haasteellisen ja kehittyvän työympäristön. Tehtävät sijoittuvat pääasiassa Mikkelin alueelle työsuhteen alkaessa. Työ edellyttää työntekijältä luovaa ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työotetta ja neuvottelutaitoa ja hyviä yhteistyötaitoja monialaisessa verkostoyhteistyössä.

Työskentelemme monitoimijakeskuksessa Omatorilla ja osa työyhteisöstämme toimii Essoten alueen kunnissa. Palveluohjaajilla on käytettävissään tiiminsä ammatillinen tuki ja moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä sovitusti etätyöpäiviä.

Kelpoisuutena toimeen on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Eduksi luetaan kokemus ikäihmisten parissa työskentelystä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Pirjo Ihalainen, puh. 044 351 6615, pirjo.ihalainen@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet.