Palvelupäällikkö - Lapin sairaanhoitopiiri

Palvelupäällikkö

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 18.10.2019 klo 15.00 mennessä

PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKA

Lapin sairaanhoitopiirissä on avoinna palvelupäällikön virka sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalueen rekrytointiyksikössä.

Rekrytointiyksikkö huolehtii Lapin keskussairaalan hoitohenkilökunnan työvoiman saannista yhdessä vastuuyksikköjohtajien kanssa sekä hallinnoi ja koordinoi sisäisten sijaisten ja varahenkilöstön käyttöä. Tulevan sairaalan laajennuksen ja toiminnan kehittämisen myötä myös rekrytointiyksikössä tarvitaan innovatiivista kehittämisotetta ja osaamista. Kehittämistyö tapahtuu yhteistyössä tulosaluejohdon ja palveluesimiehen kanssa koulutusmyönteisessä, ammattitaitoisessa, mukavassa ja kollegiaalisessa työyhteisössä. Rekrytointiyksikössä on n. 140 työntekijää.

Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu yksikön palvelukokonaisuuksien (hoitohenkilöstön ulkoinen rekrytointi, sijaishankinta sekä vakinaisten sijaisten, varahenkilöstön sekä osatyökykyisten) resurssien allokointi ja koordinointi yhdessä yksikön palveluesimiehen sekä sairaalan muiden yksiköiden esimiesten kanssa. Lisäksi palvelupäällikön tehtäväkuvaan kuuluu toiminnan kehittäminen, organisointi ja taloushallintoon liittyvät tehtävät sairaanhoitopiirin painopistealueiden tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä palveluesimiehen kanssa.

Kelpoisuusehtona virassa on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain (559/1994) mukainen ammatillinen pätevyys. Eduksi katsotaan terveydenhuoltoalan esimiestyön kokemus, organisaatiotuntemus sekä rekrytointiin ja varahenkilöstön koordinoitiin ja allokointiin liittyvä kokemus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta: www.lshp.fi - Ammattilaisille - Rekrytointi - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoa tehtävästä antavat tulosaluejohtaja Katri Vuopala, 040 534 3863 ja hallintoylihoitaja Maarit Palomaa, 040 535 1671. Sähköpostitse katri.vuopala@lshp.fi ja maarit.palomaa@lshp.fi.

Rovaniemellä 20.9.2019

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antavat tulosaluejohtaja Katri Vuopala, 040 534 3863 ja hallintoylihoitaja Maarit Palomaa, 040 535 1671. Sähköpostitse katri.vuopala@lshp.fi ja maarit.palomaa@lshp.fi.

Sairaanhoidolliset tukipalvelut, rekrytointiyksikkö
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!