test
Palvelupäällikkö, Kauppatorin ja Skanssin Monitori - Turun kaupunki

Turussa on kaksi laajasti kaupungin ja muiden toimijoiden palveluita tarjoavaa asiakaspalvelupistettä eli Kauppatorin Monitori keskustassa sekä Skanssin Monitori. Molempien palvelupisteiden toiminnasta vastaava palvelupäällikkö on jäämässä eläkkeelle ja haemme joukkoomme osaavaa, innostavaa ja langat käsissään pitävää seuraajaa. Nyt on mahdollisuus päästä tärkeäksi osaksi yhtä kaupungin merkittävintä asiakaspalvelukokonaisuutta!

Molempien Monitorien asiointipalvelussa on saatavissa kaupungin monialaista- ja kanavaista yleistä asiakaspalvelua yli kaupungin palvelukokonaisuuksien. Asiointipalvelussa on tarjolla kaupungin palveluista mm. Fölin eli joukkoliikenteen kaikki tuotteet, liikunnan tuotteita, ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluihin sekä asiakkaille annettavaa digitukea. Monitoreissa on lisäksi tarjolla kaupungin eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijapalveluita ja samoissa tiloissa toimii myös Kelan asiakaspalvelu. Toimipisteissä työskentelee viikon aikana yhteensä noin 80-90 henkilöä, jotka kuuluvat Kelan tai kaupungin eri palvelukokonaisuuksien henkilöstöön.

Palvelupäällikkö vastaa asiakaspalveluvastuualueen asiointipalveluyksikön lähijohtajana yksikön toiminnasta, henkilöstöstä (yli 20 monikanavaista asiakaspalvelua tekevää asiakasneuvojaa) ja taloudesta. Asiointipalveluiden toimivuus ja ajantasaisuus edellyttävät jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä palveluja tuottavien palvelukokonaisuuksien kanssa. Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia molempien Monitorien päivittäisestä toiminnasta ja se ohjauksesta. Lisäksi palvelupäällikön keskeisiin tehtäviin kuuluu monipuolinen yhteistyö ja sen kehittäminen eri toimijoiden (palvelujen tuottajat, vartiointi, siivous yms.) välillä sekä osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi edellytetään:
- soveltuvaa työkokemusta ja näkemystä asiakaspalvelun kehittämiseen
- vankkaa kokemusta esimiestyöstä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monialaisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä ja asiakaskunnassa
- koordinointi- ja priorisointitaitoja, asioiden haltuunottoa äkkinäisissäkin tilanteissa, paineensietokykyä
- innostavuutta, hyvän yhteishengen luomista eri organisaatioista ja yksiköistä tulevien henkilöiden kesken

Eduksi luetaan:
- monikanavaisen asiakaspalvelutyön tuntemus
- joustavuus, ongelmanratkaisutaidot nopeissakin tilanteissa
- kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden palveluiden hyvä ja laaja tunteminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Työ alkaa määräaikaisella perehdytysjaksolla sekä vuosilomasijaisuudella ja jatkuu vakituisena työsuhteena 1.6.2022.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sari Kinnunen, sari.kinnunen@turku.fi, puhelintiedustelut puh. 050 5985 838 pe 26.11. klo 10-11 ja ma 29.11. klo 15-16
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Yhteiset palvelut, Asiakaspalvelu, Asiointipalvelu, Monitorit

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Aurakatu 8, 20100 Turku

Rekommenderade jobb