Skip to main content
test
Palvelupäällikkö, lastentaudit - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Palvelupäällikön vakituinen virka lastentautien vastuualueella

Lastentautien vastuualueella hoidetaan 0-18 vuotiaita somaattista erikoissairaanhoitoa vaativia lapsia ja nuoria Pirkanmaalla sekä Taysin erityisvastuualueella. Vastuualueeseen kuuluvat lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoisalat. Sairaala toimii opetussairaalana.

Palvelupäällikkönä vastaat palvelutoiminnan suunnittelusta ja järjestelystä vastuualueella. Tehtävääsi kuuluu vastuualueen toiminnan johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä talousarvion toteuttaminen ja esihenkilötehtävä. Lisäksi vastaat toiminnan kehittämisestä, palveluiden toteutumisesta sekä laadun hallinnasta ja turvallisuudesta yhteistyössä muiden toiminnasta vastaavien kanssa. Yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytämme kokemusta terveydenhuoltoalalta sekä laajaa johtamiskokemusta.
Eduksi luemme johtamiskoulutuksen, talousosaamisen sekä tieteellisen tutkimustyön aktiivisuuden.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä, kehittämisaktiivisuutta sekä kykyä hahmottaa toiminnan monitahoisuutta ja asioiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Lisäksi arvostamme valmiutta kehittää laadukasta, turvallista ja vaikuttavaa potilashoitoa

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on KVTES, ja työaika on kokoaikatyö. Viran koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho, puh. 050 598 5345 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakuaika päättyy 18.7.2022.
Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho, puh. 050 598 5345 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.

Tampereen yliopistollinen sairaala - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb