Skip to main content
test
Pedagogisk utvecklare / Vamia - Vasa stad

Vamia söker en pedagogisk utvecklare i ett tillsvidare gällande anställningsförhållande.

För förbättrande av undervisnings- och inlärningskvaliteten vid Vamia kommer du att samarbeta med lärarna inom de olika branscherna. I din arbetsuppgift kommer tyngdpunkten att ligga på koordineringen av den pedagogiska verksamheten som inleds inom de olika branscherna samt att delta i arbetet för utvecklande av digitala inlärningsmiljöer.

I första skedet är din uppgift att skapa en egen modell för varje utbildningsbranschs verkstadsverksamhet tillsammans med den personal som undervisar och handleder samt att ta modellen i användning och säkerställa att den används. Vidare ska du stöda undervisningspersonalen i den pedagogiska användningen av digitala tekniker.

Uppgiften förutsätter en lämplig högskoleexamen samt pedagogisk lärarkompetens. Erfarenhet av specialundervisning, mångsidig digital expertis samt internationalitet ses som en merit. Du klarar av att arbeta på finska och svenska, engelska räknas som en merit.

Du kommer att ingå i teamet för utvecklande av servicen. Vi förväntar oss att du har ett pedagogiskt perspektiv samt erfarenhet, ett utvecklingsorienterat arbetsgrepp samt blickar framåt. Du har goda interaktionsfärdigheter och inspireras av samarbete med lärarna. Du ser din uppgift som en serviceinriktad uppgift samt fokuserar på studerandena.

Arbetet förutsätter förutom en modig attityd till pedagogiska försök, även en serviceinriktad attityd som stöder andra, goda teamfärdigheter samt en vidsynt syn på inlärning som överskrider ämnesgränserna.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 26-27.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Åsa Stenbacka tfn. 040 750 7030, eller asa.stenbacka(at)vamia.fi

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn / Vamia

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.

Vamia är en tvåspråkig yrkesläroanstalt, där man också kan studera på engelska utöver på finska och svenska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda. Vi anordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamina. Alla våra examina kan även avläggas med läroavtal.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb