test

Pelastajan sijaisuudet

Ansök senast  31.12.2023 14:00

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella pelastustoiminnan palveluissa on tarjolla eripituisia palomiehen viransijaisuuksia. Voimme räätälöidä elämäntilanteeseesi sopivan työskentelytavan. Meille voit hakeutua töihin joustavasti ympäri vuoden.

Kelpoisuusvaatimuksina palomiehen viransijaisuuksiin ovat:
- Pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus ja vähintään BC-luokan ajokortti
- Savusukelluskelpoisuus vaativiin tehtäviin (SM:n ohje 2016)

Lähtökohtaisesti myös ensihoidon perustasolla toimiminen kuuluu palomiehen työtehtäviin, johon työnantaja perehdyttää ja kouluttaa mikäli ensihoitopätevyydet eivät ole voimassa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos suhtautuu täydennyskoulutuksiin erittäin myönteisesti ja mahdollistaa kouluttautumisen myös sijaisille. Meillä voit kouluttautua pelastusopiston kursseilla (esim. vesisukelluskurssi) sekä pelastuslaitoksen itse ja yhteistyökumppaneiden järjestämillä kursseilla esimerkiksi laivuriksi, koneenhoitajaksi, MIRG-pelastajaksi tai PVAT-erityisosaajaksi.

Pelastajatutkintoa opiskelevien hakijoiden osalta käytämme palkkaamisessa tapauskohtaista harkintaa.

Päätoimisesti ympärivuorokautisesti miehitetyillä paloasemilla työaikana on poikkeusluvan mukainen 42 h/vk 52 viikon tasoittumisjaksolla 24 h työvuoroissa. Ympärivuorokautisesti miehitettyjä paloasemia on Varsinais-Suomessa 10 kpl: Turun keskuspaloasema, Jaanin paloasema Turussa, Kuninkojan paloasema Raisiossa, Luolalan paloasema Naantalissa, Kaarinan paloasema, Salon paloasema, Liedon paloasema, Uudenkaupungin paloasema, Loimaan paloasema ja Paraisten paloasema. Lisäksi Paimion, Laitilan ja Someron paloasemat ovat miehitettynä virka-aikana ja niissä työskennellään yleistyöajassa.

Tällä hakulomakkeella voit hakeutua myös tarvittaessa muihin pelastustoiminnan palvelualueen viransijaisuuksiin (esim. paloesimies, päiväpalomies tai palomestari).

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.


Läs mer

http://varha.fi
http://www.vspelastus.fi

Suunnittelija Hanna Ritvanen 0503853419
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare