Skip to main content
test
Pelastajia vuosilomasijaisiksi ja pidempiaikaisiin työsuhteisiin - Turun kaupunki

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos palkkaa valmistuneita ja opiskelevia pelastajia vuosilomasijaisiksi ja pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Otamme hakemuksia vastaan ja huomioimme ne, kun tehtäviä vapautuu.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta 27 kunnan alueella Manner-Suomen läntisimmässä kolkassa. 24h- valmiudessa olevia paloasemia alueella on yhdeksän ja 8h-valmiudessa olevia paloasemia kolme. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on lähes 29 000 neliökilometriä.

Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden terveyskeskus- kuntayhtymän alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa. 24h hälytettävissä olevia ensihoitoyksiköitä on aluepelastuslaitoksella yhteensä 12.

Aluepelastuslaitoksen perustehtäviin kuuluvat ihmisten, omaisuuden, eläimien ja ympäristön pelastaminen ja suojaaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuuskulttuurin edistäminen. Osa pelastushenkilöstöstämme on mukana myös kansainvälisissä pelastusryhmissä, jotka osallistuvat esimerkiksi luonnonkatastrofien aiheuttamaan pelastustoimintaan ulkomailla.

Aluepelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Laitoksen toiminta on jaettu kolmeen pelastuspäälliköiden johtamiin palvelualueisiin:
•riskienhallinnan palvelualue, johon kuuluvat valvonnan (mm. palotarkastukset) ja varautumisen (mm. poikkeusolojen tehtävät) palveluyksiköt.
•operatiivinen palvelualue, johon kuuluvat pelastustoiminnan- ja ensihoidon palveluyksiköt.
•tukipalveluiden palvelualue, joka vastaa hallinto- ja henkilöstötehtävistä, koulutuksesta sekä teknisistä palveluista.

Aluepelastuslaitoksella työskentelee vakinaisesti 555 työntekijää, joista palomiehiä on 249 ja päätoimisia ensihoitohenkilöitä 128.

Lisätietoja

http://www.vspelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

suunnittelija Hanna Ritvanen p. 050 385 3419
Sijaisuuksia voi hakea sähköisesti. Täytä hakulomake kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta 27 kunnan alueella Manner-Suomen läntisimmässä kolkassa ja tuottaa ensihoitopalveluita viiden terveyskeskus- kuntayhtymän alueella.

Rekommenderade jobb