Pelastuspäällikkö - Lappeenrannan kaupunki

Pelastuspäällikkö

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
hakee palvelukseensa osaavaa ja innostunutta
PELASTUSPÄÄLLIKKÖÄ, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenrannan toimialue.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella tarjoamme hyvähenkisen ja eteenpäin katsovan työyhteisön. Olemme aktiivisesti mukana pelastusalan valtakunnallisessa yhteistyössä. Pelastuspäällikkönä pääset avainpaikalle kehittämään pelastuslaitoksen palvelutuotantoa, henkilöstön hyvinvointia ja Etelä-Karjalan turvallisuutta. Maakunnassamme pääset asumaan keskellä kauneinta luontoa hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä. Eteläkarjalaiset tunnetaan avoimina, eloisina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Pelastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimesta annetun asetuksen (407 / 2011) 6 §:ssä säädetty päällystöön kuuluvalta vaadittava pelastusalan tutkinto sekä tehtävän edellyttämä voimassa oleva B-luokan ajokortti. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista pelastustoimen tuntemusta ja johtamiskokemusta pelastustoimen tehtävistä, kehittämishalukkuutta, kykyä verkostomaiseen työskentelyyn, oma-aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä tietoteknistä perusosaamista. Katsomme eduksesi muun soveltuvan lisäkoulutuksen.

Pelastuspäällikön keskeisimpänä tehtävänä on johtaa pelastustoiminnan vastuualueen toimintaa sekä vastata vastuualueen toiminnallisesta, laadullisesta, tuloksellisesta ja taloudellisesta kehittämisestä, sekä valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön sekä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pelastuspäällikön tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädetään pelastuslaitoksen toimintasäännössä. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa päällikköpäivystykseen ja varallaoloon erillisen sopimuksen mukaisesti, josta tulee antaa suostumus.

Pelastuspäällikkö on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Pelastuspäällikön viran palkkaus ja työaika määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja eläke-edut Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka täytetään 1.6.2020 alkaen. Tarkoituksena on, että pelastuspäällikön virkaan valittu toimii pelastuspäällikön sijaisena ajalla 1.1. - 31.5.2020.

Viran täyttöön sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Työavain 228660. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Etelä-Karjalan pelastuslautakunnalle ja toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen PL 11, 53101 Lappeenranta, tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Lisätietoja antaa pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 040 541 6810

Lisätietoja

http://www.ekpelastuslaitos.fi

Lisätietoja antaa pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 040 541 6810

Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Osoite: Armilankatu 35, 53100 Lappeenranta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan alue (Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale).
Vastaamme kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja sopijakuntiemme meiltä edellyttämistä palveluista. Meille on tärkeää asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja hyvän kumppanuusverkoston hyödyntäminen.
Tehtävänämme on pelastustoimen palveluiden tuottaminen siten, kuin pelastuslainsäädännössä, Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa, hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä tai muissa säännöksissä määrätään.

Tutustu työnantajaan