Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 29.1.2021 klo 12.00 mennessä pelastuspäällikön virka (päällystövirka).

Haemme kehittämishakuista pelastustoimintasektorin päällikköä.

Pelastuspäällikkö vastaa toimintojen, tunnuslukujen ja talouden toteutumisesta vastuualueellaan, ohjaa pelastuspäällikön vastuulle määrättyjen tiimien ja työryhmien toimintaa sekä raportoi vastuualueensa toiminnoista. Pelastuspäällikkö ohjaa, seuraa ja tarvittaessa johtaa pelastustoimintaa koko maakunnan alueella sekä vastaa pelastustoimen tilanne- ja johtokeskustoiminnasta. Pelastuspäällikkö johtaa koko pelastuslaitoksen toimintaa pelastusjohtajan estyneenä ollessa ja toimii riskienhallintapäällikön sijaisena hänen ollessaan estyneenä hoitamasta virkaansa. Lisäksi pelastuspäällikkö suorittaa palotarkastuksia vaativissa kohteissa sekä vastaa pelastushenkilöstön harjoitus- ja koulutustoiminnasta. Pelastuspäällikön tehtävistä on kerrottu tarkemmin pelastuslaitoksen toimintasäännössä.

Pelastuspäällikkö on pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen. Viran ensisijainen toimipiste on pääpelastusasemalla Kuopion Neulamäen toimipisteessä. Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Pelastuspäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4690,27 euroa/kk (TS 92). Viran työaika on toimistotyöaika ja käytössä on liukuva työaika.

Kelpoisuusehdot:

Pelastuspäällikön viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi. Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti. Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista pelastustoimen tuntemusta ja toimialan johtamis- ja esimieskokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja paineensietokykyä. Tehtävässä menestyminen vaatii lisäksi hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua, työtehtävien priorisointikykyä sekä tietoteknistä osaamista ja kykyä verkostomaiseen työskentelyyn.

Virantäytössä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä ja muut kelpoisuuden osoittavat todistukset. Lisäksi hakijan tulee antaa suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi
http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja pelastuspäällikön viran tehtävistä antaa pelastusjohtaja Jukka Koponen, puh. 044 7188 101, ja rekrytointiin liittyvistä asioista henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen, puh. 044 7188 111.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii 19 kunnan alueella ja tuottaa noin 250.000 asukkaan maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats