Perhehoidon koordinaattori

Tule perhehoidon koordinaattoriksi Kymsoten pohjoiseen lastensuojeluun Kouvolaan.

Kymsoten lastensuojelun sosiaalityön tiimejä on neljä: kaksi Kouvolassa, yksi Kotkassa ja yksi Haminassa. Lastensuojelun sosiaalityössä on yhteensä 37 sosiaalityöntekijän ja 12 sosiaaliohjaajan virkaa sekä 2 laitoshoidon koordinaattorin ja 6 perhehoidon koordinaattorin virkaa. Tiimien esimiehinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät. - Haemme määräaikaista perhehoidon koordinaattoria Kouvolan tiimiin ajalle 1.5.2021-23.4.2022.

Haemme määräaikaista perhehoidon koordinaattoria Kouvolan tiimiin. Lastensuojelun perhehoidon koordinaattorin tehtävänä on toimia perhehoitajan vastuutyöntekijänä, koordinoida perhehoitosijoituksia, työskennellä sosiaalityöntekijän tukena sijoitusprosessissa sekä lapsen asiakassuunnitelmiin osallistuminen tarvittaessa ja asiakastyön dokumentointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi AMK-tutkinto. Edellytämme kokemusta lastensuojelutyöstä ja perehtyneisyyttä perhehoitoon. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kk. Tehtäväkohtainen palkka on 2599,14 €/kk.

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukevat säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Koordinaattoreilla on mahdollisuus etätyöpäiviin.

Kymsotelaiset huolehtivat rokotesuojastaan.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo p 044 223 8885

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.

Suggested jobs