Perheneuvoja - Kirkkonummen kunta

Perheneuvoja - Kirkkonummen kunta

Perheneuvoja

Kirkkonummen kunnassa on haettavana perheneuvojan vakituinen toimi 12.8.19 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Toimi kuuluu perusturvan toimintakyvyn tukipalveluidenmielenterveyspalveluihin. Perheneuvolassa on neljä psykologin ja neljä perheneuvojan tointa.

Perheneuvojan keskeisiä työtehtäviä ovat lapsi- ja aikuisasiakkaiden tapaaminen, arviointi, tukeminen ja interventiivinen hoito. Lisäksi verkostomainen yhteistyö muiden lasten- ja perheiden kanssa toimivien asiantuntijoiden kanssa on toiminnassa keskeistä. Työ tapahtuu osin parityönä osin yksin suoritettavana työnä. Asiakkaita tavataan sekä perheneuvolan tiloissa että muualla (esim. asiakkaiden kotona, muiden asiakkaiden kanssa toimivien tahojen tiloissa). Perheneuvojalta odotetaan yhteistyökykyisyyttä, kehittävää työ otetta, joustavuutta ja kehittyneitä työyhteisötaitoja. Kokemusta työskentelystä lasten, perheiden ja verkostojen kanssa toivotaan. Työhön liittyy odotus jalkautumisesta tarvittaessa joten mahdollisuus käyttää omaa autoa katsotaan eduksi. Tehtävien hoidon kannalta kyky ja valmius palvella myös ruotsinkielellä lasketaan erityiseksi meriitiksi. Perheneuvojan kelpoisuus: sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/15)).

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävä täyttää määräaikaisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (1993/770) 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote ennen työsopimuksen allekirjoittamista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002/504).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa ja noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Läs mer

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628
Lähetä hakemuksesi liitteineen kuntarekryn sähköisellä lomakkeella, haku päättyy 27.5 klo 12:00.

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Mer om arbetsgivaren