Perheneuvoja

Kirkkonummen kunnassa on haettavana perheneuvojan vakituinen toimi 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimi kuuluu tällä hetkellä perusturvan toimintakyvyn tukipalveluiden mielenterveyspalveluihin. Toimialla suunnitellaan organisaatiomuutosta.

Perheneuvolassa on neljä psykologin ja neljä perheneuvojan tointa. Perheneuvojan keskeisiä työtehtäviä ovat lapsi- ja aikuisasiakkaiden tapaaminen, arviointi, tukeminen ja interventiivinen hoito. Lisäksi verkostomainen yhteistyö muiden lapsi- ja perhepalveluissa toimivien asiantuntijoiden kanssa on toiminnassa keskeistä. Työ tapahtuu osin parityönä osin yksin suoritettavana työnä. Asiakkaita tavataan sekä perheneuvolan tiloissa että muualla (esim. asiakkaiden kotona, muiden asiakkaiden kanssa toimivien tahojen tiloissa).

Perheneuvojalta odotetaan yhteistyökykyisyyttä, kehittävää työotetta, joustavuutta ja kehittyneitä työyhteisötaitoja. Kokemusta työskentelystä lasten, perheiden ja verkostojen kanssa toivotaan. Työhön liittyy myös jalkautuminen, joten mahdollisuus käyttää omaa autoa katsotaan eduksi.

Perheneuvojan kelpoisuus: sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/15). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävä täyttää määräaikaisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (1993/770) 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote ennen työsopimuksen allekirjoittamista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002/504). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lähetä hakemuksesi liitteineen viim. 21.9.2020 klo 12.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628

Mielenterveyspalvelut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi.