test
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä - Liedon kunta

Etsimme osaavaan joukkoomme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen perheneuvolaan.

Työyhteisössämme työskentelee kaksi psykologia, kaksi sosiaalityöntekijää, ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja, asiakaspalvelusihteeri, konsultoiva/osa-aikainen lastenpsykiatri ja perhekeskuksen palvelukoordinaattori esimiehenä. Tiimimme on innostunut ja kehittämismyönteinen asiantuntijatiimi, jossa arvostamme kollegaa, teemme vakavasti töitä, viljellen sopivasti huumoria hyvää ilmapiiriä ylläpitäen.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän työ on monipuolista, lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää tutkimus- ja hoidollista työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Tehtäviin kuuluvat perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tukeminen sekä työskentelyä perheen muutostilanteissa. Työhön sisältyy yhteistyötä eri lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta kasvatus- ja perheneuvolatyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä työskentelyn kehittämiseen. Arvostamme asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta, hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja sekä halua ja näkemystä kehittää perheneuvolan työtä. Arvostamme myös mahdollista perheasioiden sovittelijan koulutusta ja osaamista. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme hyvät ja toimivat rakenteet, hyvän työilmapiirin, työnohjauksen, perehdytyksen, mentoroinnin sekä esimiesten ja kollegoiden vahvan tuen. Sinulla on oma työhuone, työssä on mahdollisuus etätyöhön ja työvälineet ovat toimivat. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma (SHQS).

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perhekeskuksen palvelukoordinaattori Maija Winqvist, puh. 040 6289806 tai maija.winqvist@lieto.fi

Lisätietoja

Liedon kunta, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhekeskus

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Karjatie 3, 21420 Lieto

Rekommenderade jobb