Skip to main content
test

Tulisitko Saarikkaan tekemään lastensuojelutyötä? Meidän kivaan ja ammattitaitoiseen lastensuojelun tiimiin avautuu vakinainen perheohjaajan toimi. Toivoisimme kovasti pääsevämme viettämään tulojuhlia kanssasi!

Lastensuojelun tiimissä lähimmät työkaverisi ovat toinen perheohjaaja, neljä sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi tukisuhdetoiminnan erityisohjaaja. Toimipaikkasi on Saarijärvellä, vaikka työskentelet koko Saarikan viiden kunnan (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi) alueella.

Lastensuojelun perheohjauksen asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet ovat lastensuojelun asiakkaita. Työtä ohjaa lastensuojelulaki. Työskentelet vastuutyöntekijän laatiman asiakassuunnitelman mukaisesti tukien ja ohjaten lapsiperheitä elämäntilanteissa, joissa perheiden omat voimavarat ovat rajalliset ja lasten kasvu sekä kehitys ovat vaarantuneet. Työ on pitkäjänteistä, vaativaa muutostyötä, jota tehdään kuntouttavalla työotteella. Työ tehdään pääosin perheiden kotona ja arkiympäristöissä.

Meillä Saarikassa saat lämpimän vastaanoton ja tiimin tuen työllesi. Kohtaat kehittämis- ja kouluttautumismyönteisen ilmapiirin ja työyhteisön, jossa tsemppaamme toinen toisiamme ja huumorillekin on sijaa.
Saarikassa on käytössä liukuva työaika ja joustavat etätyön tekemisen mahdollisuudet. Perheohjaajilla on säännöllinen työnohjaus. Työterveyshuolto hoituu Terveystalon kautta. Työnantaja tukee hyvinvointia Smartumin kulttuuri- ja liikuntaeduilla.

Odotamme, että Sinulla on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§:n ja 8§:n mukainen sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) ja laillistus. Aiempi kokemus lastensuojelutyöstä on eduksi.

Toimeen valitun tulee esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Edellytämme tartuntatautilain 48§:n ja 48a§:n mukaista rokotussuojaa.
Noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Tervetuloa Saarikkaan!

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Anu Paananen
vs. palveluvastaava
Perhe- ja sosiaalipalvelut
anu.paananen@saarikka.fi

Lisätietoja

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut

SoTe-kuntayhtymä, perusturvaliikelaitos Saarikka


Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Perusturvaliikelaitos Saarikka - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb