Perheohjaajan toimi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio järjestää hyvinvointi- ja terveyspalvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille Pohjois-Pohjanmaalla. Väestöpohja Kallion alueella on n. 33500 asukasta.

Lapsiperheiden palveluissa on haettavana 30.1.2021 klo 16 mennessä

2 PERHEOHJAAJAN toimea

Perheohjaajat työskentelevät sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön Sohvi-tiimissä, jossa työskentelee 10 perheohjaajaa. Yhden perheohjaajan työtehtäviin kuuluu tiimivastaavan tehtävät. Toisen haettavana olevan perheohjaajan työskentelyalueena on pääsääntöisesti Alavieska-Ylivieska ja toisen Nivala- Sievi, mutta hakijalta edellytetään tarvittaessa työskentelyä koko kuntayhtymän alueella asiakastarpeen mukaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lapsiperheiden palveluihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lisäksi lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut sekä muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 8 § mukainen ammattipätevyys tai muu soveltuva koulutus. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia tiimi- ja verkostotyöhön. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä työstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön. Perheohjaaja työskentelee tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palkkaa ja työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (laki 504/2002 3 §). Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää rokotesuojaa.

Hakemukset lähetetään www.kuntarekry.fi kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen p. 044 419 5119 tai
- perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen p. 044 419 5119 tai
- perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lapsiperheiden palvelut
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!