Perhepäivähoitaja

Lahden kaupungin Varhaiskasvatuspalvelut hakee perhepäivähoitajia työskentelemään omassa kodissa.

Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä, monipuolista ja haasteita tarjoavaa työtä lasten ja perheiden kanssa.

Perhepäivähoitajan kelpoisuus määräytyy lähtökohtaisesti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 11 §:n mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Muu soveltuva koulutus voi olla esimerkiksi lähihoitajakoulutus, kunnan järjestämä perhepäivähoitajakoulutus taikka soveltuva täydennyskoulutus.

Jos hakijalla ei ole soveltuvaa koulutusta, hänet voidaan ottaa huomioon paikkoja täytettäessä. Työn ohessa on mahdollisuus suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto.
Ennen tehtävän aloittamista valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Varhaiskasvatuspalvelut muodostaa oman palveluyksikön, joka sisältää lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen. Lasten päivähoitoa tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtava perhepäivähoidon ohjaaja Sirpa Rask, puh. 050 383 6407 sirpa.rask@lahti.fi

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Lasten ja nuorten kasvu, Varhaiskasvatus, Perhepäivähoito
Osoite: Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!