Perhepäivähoitaja - Karkkilan kaupunki

Alle kouluikäisten lasten hoito ja kasvatus omassa kodissa. Perhepäivähoitaja tukee lapsen yksilöllistä kehitystä ja kasvua hyvinvoivaksi ja tasapainoiseksi yksilöksi sekä tekee yhteistyötä vanhempien kasvatustyössä. Perhepäivähoitaja havainnoi lasten kehitystä ja suunnittelee sekä toteuttaa toimintaa hoitolasten ikärakenne ja kehitystaso huomioiden.

Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi olla omat lapset mukaan luettuna enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa esiopetusikäinen tai koululainen. Omista alle 3-vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea. Hoitoaika sovitaan lapsikohtaisesti vanhempien työssäoloajan tai opiskelun mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa. Palkka määräytyy koulutuksen ja lapsiluvun mukaan.

Tehtävässä tarvitaan järjestely- ja päätöksentekokykyä, luovuutta, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hoitajalla tulee olla tietoa lapsen kehityksestä ja kasvusta sekä kehityksen poikkeavuuksien varhaista tunnistamista, ruoanvalmistus- ja ravitsemustietoutta (allergiat) sekä ensiapuvalmiutta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus (laki 540/2018). Perhepäivähoitajien työssä noudatetaan KVTES liite 12 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu lasten parissa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Lisätietoja

https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Perhepaivahoito-varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Viitanen 044-5533059, kirsi.viitanen@karkkila.fi

Lisätietoja

varhaiskasvatus

Karkkila on kehittyvä noin 9 000 asukkaan puutarhakaupunki harjujen ja vesistöjen äärellä. Sijaitsemme valtatie 2:n varrella, puolen tunnin ajomatkan päässä kehä III:lta. Kuulumme Helsingin metropolin työssäkäyntialueeseen. Kaupungin palveluksessa työskentelee 300 rautaista ammattilaista. Arvojamme ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, luottamus ja myönteisyys. Karkkilan kaupunki on savuton työnantaja. Lisätietoja www.karkkila.fi.


Osoite: Valtatie 26 D, 03600 Karkkila

Rekommenderade jobb