Skip to main content
test
Perhetukikeskuspalvelujen esimies - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on uudelleenhaettavana perhetukikeskuspalvelujen esimiehen tehtävä. Myös tehtävää aiemmin (23.5.-10.6.2022) hakeneet otetaan valinnassa huomioon.

Perhetukikeskuspalvelujen esimiehen tehtävänä on johtaa ja vastata lastensuojelun erityistason yksikön toiminnasta.

Rauman perhetukikeskus sijaitsee Otan alueella urheilukentän ja meren läheisyydessä 1950-luvun rakennuksessa. Työmuotoina ovat osasto- ja avotyöt. Vastaanotto-osasto on perhetukikeskuksen päivystävä asumisyksikkö, joka vastaanottaa lastensuojelun asiakkaita akuuteissa tilanteissa ympärivuorokautisesti. Perhekuntoutus osastolla -työmuoto on tarkoitettu koko perheelle. Tavoitteena saada muutoksia perheen omia voimavaroja vahvistamalla ja löytämällä ratkaisuja perhettä kuormittaviin asioihin.

Avotyömuotoina ovat tehostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lasten kehityksen ja kasvun vaarantumisesta. Ammatillinen tukihenkilötyö on intensiivistä tukea pääosin yläkouluikäisille lapsille.

Esimiehen tukena osasto- ja avotyössä on erikseen palveluvastaavat, jotka koordinoivat ja kehittävät työmuotoja. Perhetukikeskuksen esimies vastaa palvelun laatuun, kehittämiseen, henkilöstöhallintoon, talouteen ja kiinteistöön liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hän osallistuu erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kokouksiin. Tarvittaessa perhetukikeskuksen johtaja osallistuu myös asiakastyöhön ja vastaa lastensuojelulain mukaisten rajoituspäätösten tekemisestä laitoksessa.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46a §:n 3 momentin mukaisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi AMK), alan tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. Perheterapiakoulutus ja -osaaminen lasketaan eduksi.

Arvostamme lastensuojeluosaamisen lisäksi vahvaa henkilöstöjohtamistaitoa sekä kehittävää ja voimavarakeskeistä työotetta. Yhteistyön tekemisen tapasi tulee olla rakentavaa. Työotteeltasi edellytämme vastuullisuutta ja tilanteen vaatiessa rohkeutta toimia toisin. Olet pitkäjänteisesti sitoutuva ja terhakkaan sinnikäs. Näet henkilöstön arvon ja osaat antaa kannustavaa palautetta.

Tehtävän peruspalkka määräytyy TVA:n mukaan ja on (04SOS030) 3389,25 e/br/kk.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Edellytämme tartuntatautilain 48 a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttöön liittyy kuuden kuukauden koeaika.

Mahdollistamme sinulle haasteellisen ja moniulotteisen tehtävän vaativassa lastensuojelun tukipalvelujen kokonaisuudessa. Yksikössä toteutetaan yhteisiä kehittämis- ja työhyvinvointipäiviä säännöllisesti. Esimies ja palveluvastaavat muodostavat lastensuojelutyön päällikön johdolla oman vastuutiimin työn tueksi.

Työ alkaa 1.11.2022 viransijaisuudella ja 1.12.2022 alkaen vakinaisena.
Toimita hakemuksesi ensisijaisesti sähköisesti 22.8.2022 klo 15 mennessä.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Lisätietoja

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/lastensuojelu/perhetukikeskus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa:
- ajalla 18.-22.7.2022 ja 15.-22.8.2022 lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski p. 044 793 3331
- ajalla 1.-14.8. sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtari p. 044 793 3554
Yhteydenotot myös sähköpostitse etunimi.sukunimi@rauma.fi

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut, Lastensuojelu, Perhetukikeskus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Otantie 4, 26100 Rauma

Rekommenderade jobb