Skip to main content
test
Perhetyöntekijä - Sauvon kunta

Sauvon kunnan sosiaalitoimi hakee perhetyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan toimeen lapsiperheiden perhepalveluihin.

Sauvon kunnan tiimiin kuuluu esimiehen lisäksi sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä koulun, lastenneuvolan, perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa. Perhetyöntekijän työpiste sijaitsee Sauvon kunnan sosiaalitoimistossa.

Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu sekä lastensuojelun että lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuudessa olevien lasten ja perheiden kanssa suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely. Perhetyöntekijä tekee työtä perheiden kotona, kodin ulkopuolella ja heidän verkostossaan. Työtä tehdään laajan moniammatillisen verkoston kanssa. Perhetyöntekijä vastaa itsenäisesti tapaamisten sovittelun yhdessä perheiden kanssa. Työtä tehdään pääsääntöisesti klo 8.00-17.00 välillä. Työ on liikkuvaa. Työ edellyttää oman auton käytön mahdollisuutta ja ajokorttia.

Perheiden haasteelliset ja vaikeat tilanteet edellyttävät työntekijältä vuorovaikutussuhteiden merkitysten ymmärrystä ja osaamista työskennellä monimuotoisten asioiden ja ilmiöiden kanssa. Tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä sekä perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Meille on tärkeää, että työntekijät voivat hyvin ja työskentelyilmapiiri säilyy työtä tukevana. Työntekijöillämme on säännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus kouluttautumiseen. Työskentelemme systeemisen mallin mukaisesti. Työtiimillämme on mahdollisuus osallistua syksyllä alkaviin systeemisen mallin koulutukseen ja Lapset Puheeksi -koulutukseen. Tämän lisäksi kehitämme jatkuvasti prosessejamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukainen laillistus. Eduksi luetaan kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus.

Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Edellytämme tehtävään valitulta Tartuntatautilain 48 a -pykälän mukaista täyttä suojaa covid-19-tautia vastaan. Lasten kanssa työskentelevän tulee esittää rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. sosiaalityöntekijä Toini Sesay, puh. 050 4720 614, e-mail; toini.sesay@sauvo.fi

Lisätietoja

Sauvon kunta

Sauvo on n. 3 000 ihmisen kunta lähellä Turkua ja Saloa, noin puolen tunnin matkan päässä kummastakin. Tarjoamme mukavan työyhteisön lähellä kuntalaisia.


Osoite: Sauvontie 46, 21570 Sauvo

Rekommenderade jobb