Perhevalmentaja - Laitilan kaupunki

Perhevalmentaja

HAEMME PERHEVALMENTAJAA

Haemme Laitilan perhepalveluiden tiimiin perhevalmentajaa 1.8.19 lukien. Tehtävään vaadittava koulutus on (sosionomi amk tai YAMK, sosiaalipedagogi tai sosiaalityöntekijä) sekä riittävä kokemus ja sopivat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Perhevalmentajan tehtäväkuva eroaa perhetyöntekijästä siten, että perhevalmentaja hoitaa perheen asioita kokonaisvaltaisesti. Aiemmin sosiaalityöntekijöillä on ollut yksinomaan vastuu perheen kokonaistilanteesta, perhetyöntekijä on tarjonnut perheeseen sosiaalityöntekijän määrittämää tukipalvelua.

Perhevalmentajan toimenkuvaan kuuluu myös oleellisesti sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi sekä kehittämistyö tulosalueen strategian mukaisessa nopean ja varhaisen puuttumisen toimintatavassa, jossa lyhytkestoisia sosiaalihuollon palveluita voi ottaa vastaan ilman sosiaalihuollon asiakkuutta. Asiakkaita perhevalmentajalla voi olla kerrallaan n. 30.
Työtä tehdään yhdessä asiakkaan verkostojen ja alueen eri toimijoiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu mm.
-asiakkaiden tilanteiden ja palvelutarpeiden yksilöllinen arviointi
-asiakassuunnitelmien laatiminen
-verkostoyhteistyö
-ohjaus- ja neuvontatyö
-sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen

Laitilan perhepalveluiden tiimissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi perhetyöntekijää, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihteeri sekä lähiesimiehenä johtava sosiaalityöntekijä. Perheneuvolassa työskentelee tiimin tukena psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri (2pv/kk). Tiimimme on saanut positiivista palautetta hyvästä ja toisia tukevasta työskentelyilmapiiristä.

Tehtävän laajuuden vuoksi tarjoamme kilpailukykyisen palkan 2707€/kk. Oman auton käyttö on työssä välttämätöntä. Noudatamme tehtävän täytössä 4 kk:n koeaikaa. Hakija sitoutuu toimittamaan lasten kanssa työskentelyssä vaadittava rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen sekä töihin tullessaan antamaan huumeseulan.

Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Sanna Erholm: 040 682 5721 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 050-336 5269 (etunimi.sukunimi@laitila.fi)
Hakuaikaa 8.7.2019 klo 15:00 saakka. Toivomme ainoastaan sähköisiä hakemuksia

Laitilan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitilan kaupunki on n. 8600 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa vt. 8 varrella. Lähimmät kaupungit ovat Uusikaupunki, Rauma ja Turku. Kaupunki on tällä hetkellä muuttovoittoinen, työpaikkaomavaraisuus on korkea ja peruspalvelut ovat kunnossa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan