Skip to main content
test
Personaldirektör - Lohjan kaupunki

Vi söker en personaldirektör till Lojo - skulle du passa hos oss?

På koncerntjänsterna gör vi ett meningsfullt jobb för organisationen, här kan du utnyttja din kreativitet, kompetens och dina färdigheter fullt ut. Du har möjlighet att skapa en ny organisationskultur i staden, att delta i utvecklingen av personalarbetet och att bidra till vår framgång.

Som personaldirektör är du chef för hr-tjänsterna och ansvarar för rekryteringen, anställningsrådgivningen, löneadministrationen, arbetarskyddet, arbetshälsan och den övergripande personalplaneringen. Du är arbetsgivarens representant i frågor som gäller personal och samarbete. Dessutom fungerar du som KT-kontaktperson. Som personaldirektör är du medlem i stadens ledningsgrupp och du är föredragande i stadsstyrelsens personalsektion.

Vi erbjuder dig ett intressant, mångsidigt och utmanande arbete på en trevlig arbetsplats, flexibla distansarbetsmöjligheter när arbetssituationen tillåter det och möjlighet att utveckla den verksamhet som du är ansvarig för inom koncerntjänsterna. Du har också tillgång till stadens personalförmåner och får möjligheter till omfattande kompetensutveckling.

Kom och arbeta i vår utvecklingsvänliga arbetsgemenskap!

Behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet inom området. Som merit räknas bred kännedom om personalfrågor och kommunala avtal, mångsidig erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom personalförvaltning och kännedom om offentlig förvaltning. För att nå framgång i arbetet krävs smidig samarbets- och interaktionsförmåga, initiativkraft, chefskompetens och organisationsförmåga. Lojo stad är frivilligt tvåspråkig.

Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader. Den som utses till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Lön enligt AKTA och lokalt överenskommen arbetsvärdering för ledningen.

Personaldirektören är en ledande tjänsteinnehavare som inte omfattas av arbetstidslagen. I tjänsteuppgifterna ingår olika organs sammanträden och andra tjänsteuppgifter som tidvis infaller kvällstid.

Vi ser gärna att du har ett utvecklingsvänligt arbetssätt, kan samarbeta konstruktivt med ledningen, cheferna och förtroendemännen och kan hantera även större helheter.

Intervjuerna har planerats äga rum under veckorna 49 och 50.

Mer information om arbetet ges av
Pasi Perämäki 050 527 6194, pasi.peramaki@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.12.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-01-19-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Koncerntjänster
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb