Skip to main content
test
Personlig skolgångshandledare - Vasa stad

Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en personlig skolgångshandledare i deltid (26 h/vecka) till Vikinga skola för tiden 12.8.2022-3.6.2023.

Vikinga skola har 240 elever i årskurserna 1-6. Personalen består av 20 lärare och 9 skolgångshandledare.

Behörighetsvillkor är skolgångshandledare eller motsvarande.

Språkkunskapskrav är fullständiga kunskaper i svenska. Vikinga skola är en svenskspråkig skola.

Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet, lugn.

Vi erbjuder en trevlig och stödjande arbetsgemenskap och
ett varierande arbete.

Prövotid är fem månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Inger Nabb tfn. 040 581 3148

Lär dig mer om oss

Vikinga skola

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb