PERUS- JA DIGITAITOJEN OPETTAJA - Saarijärven kaupunki

PERUS- JA DIGITAITOJEN OPETTAJA

Saarijärven ja Karstulan kansalaisopistot hakevat tuntiopettajaa aikuisten perus- ja digitaalisten taitojen vahvistamishankkeeseen lukuvuodelle 2019-2020 ja syyskaudelle 2020.

Lukukausittainen opetustuntimäärä vaihtelee välillä 2-10 viikkotuntia hankkeen eri vaiheissa.
Hankkeen koulutuksissa ohjattavia perustaitosisältöjä ovat mm. yhteiskuntatietous, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet; viestintä- ja vuorovaikutustaidon perusteet; medialukutaito; arkipäivän matematiikka ja ongelmanratkaisutaidot. Digitaalisia taitoja vahvistavien koulutusten sisältöinä on mm. tavanomaisten digilaitteiden käyttö; internetin sähköiset palvelut; tiedonhaku ja -hallinta; tekstinkäsittelyn perusteet; tietoturvan ymmärtäminen. Koulutuksissa voidaan yhdistellä eri aihealueita ja sisältöjä.

Toivomme sinulta kokemusta aikuiskoulutusalalta. Osallistut aktiivisesti koulutusten sisältöjen ja toteutuksen suunnitteluun yhdessä hankkeen johtoryhmän ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeeseen sisältyvien koulutusten lisäksi voit tarjota opistoillemme järjestettäväksi myös hankkeeseen sisältymättömiä kansalaisopistokursseja.

Tehtävä on määräaikainen ja sivutoiminen. Palkkaus on KVTES:n mukainen ja siinä huomioidaan säädösten mukainen opettajan pedagoginen kelpoisuus.

Tehtävä edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön, josta korvataan KVTES:n säädösten mukaisesti.

Lähetä hakemuksesi Kuntarekryn kautta 18.8.2019 klo 24:00 mennessä. Liitä hakemukseesi CV, todistukset koulutustaustastasi sekä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot työkokemuksesi lisäksi oman näkemyksesi vahvuuksistasi tähän tehtävään.

Tarvittaessa sopivaksi katsotut hakijat voidaan kutsua haastatteluun.

Lisätietoja

http://www.saarijarvi.fi/kansalaisopisto , http://www.karstula.fi/vapaa-aika/kansalaisopisto/

koulutussuunnittelija Hannu Liimatainen (hannu.liimatainen@saarijarvi.fi) ja rehtori Timo Tikka (timo.tikka@saarijarvi.fi), Saarijärven kansalaisopisto sekä rehtori Kirsti Keihäsvuori (kirsti.keihasvuori@karstula.fi), Karstulan kansalaisopisto

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI, Opetuspalvelut, Kansalaisopisto
Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Saarijärven ja Karstulan kansalaisopistot ovat kunnallisia kansalaisopistoja, Saarijärven kansalaisopiston toiminta-aluetta ovat Saarijärven kaupunki ja Kannonkosken kunta, Karstulan kansalaisopiston toiminta-aluetta ovat Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat.

Tutustu työnantajaan