Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, 2 tehtävää - Esbo stad

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, 2 tehtävää

Tehtävän kuvaus: Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2 opetus Espoon kansainvälisessä peruskoulussa vuosiluokilla 1 - 9. 2 sijaisuutta.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :Etsimme työhön sitoutuvaa, innostunutta, oma-aloitteista ja luovaa henkilöä mukaan joukkoomme. Auttava englannin kielen taito on välttämätön, sillä organisaation kieli on englanti.

  • Espoo International School
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1295-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 18.6.2019 - 21.6.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Anne-Marie Rapo 0503432460

Espoo International School
Osoite: Lillhemtintie 1, 02150 Espoo

Tutustu työnantajaan