test
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtori, Kaitaan koulu - Esbo stad

Tehtävä sisältää opetusta 7 - 9 luokan oppilaille, jotka opiskelevat suomea äidinkielenä tai toisena kielenä sekä kirjallisuuden opetusta. Näiden lisäksi tehtävään voi sisältyä koulukirjastotyötä ja luokanohjaajuutta.

Kaitaan koulu on noin 300 oppilaan yläkoulu vuosiluokille 7-9, joka toimii samassa rakennuksessa Kaitaan lukion kanssa. Koulussamme on kuvataiteen painotettua opetusta. Lisäksi koulussa on vuosittain perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koulumme kuuluu Unesco-koulujen verkostoon, mikä näkyy mm. maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvamisena. Koulumme erikoisuutena on eläinavusteinen oppiminen (akvaario, koulukoirat ja kouluponit).

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniementie 1, 02260 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää sinulta kokemusta äidinkielen, kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä opetuksesta yläkoulussa. Toiminnassasi näkyy ratkaisukeskeinen ja positiivisen kasvatuksen työote. Hallitset monipuolisia tapoja tukea S2-oppilaiden suomen kielen oppimista. Toiminnallasi edistät yhteisöllistä ilmapiiriä. Tuot oman panoksesi koulumme eläinavusteiseen oppimiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Edellytysten lisäksi arvostamme taitoasi toimia luokanohjaajana, joka toiminnallaan edistää oppilaiden hyvinvointia sekä kodin ja koulun onnistunutta ja avointa yhteistyötä. Lisäksi arvostamme kokemustasi oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisessä.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kaitaan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Rehtori Ritva Mickelsson, p. +358 50 354 6858

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Kaitaan koulu

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Iivisniementie 1, 02260 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb