Peruskoulun äidinkielen ja suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja - Esbo stad

Peruskoulun äidinkielen ja suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja

Tehtävän kuvaus: Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Haemme joukkoomme suomen kielen/suomi toisena kielenä päätoimista tuntiopettajaa (18 vvh).
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.
Arvostamme kokemusta yläkoulun suomen kielen/suomi toisena kielenä opettajan tehtävistä. Lisäansioksi katsotaan Vihreä lippu - ja Liikkuva koulu toimintojen tuntemus.

  • Lintumetsän koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1319-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 21.7.2019 - 24.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

rehtori Sirpa Tammisuo 046 8771851 sirpa.tammisuo@espoo.fi

Lintumetsän koulu
Osoite: Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan