Peruskoulun äidinkielen lehtori - Esbo stad

Peruskoulun äidinkielen lehtori

Tehtävän kuvaus: Etsimme äidinkielen opettajaa, joka osaa ja haluaa kehittää koulua yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. Opetustunteja on 19 viikossa 7.-9. luokilla. Lisäksi tehtävään kuuluu oppilaskunnan hallituksen vastaavan opettajan tehtävät ja mahdollisesti myös luokanvalvojan tehtävät.

Kalajärven koulu on noin 450 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa tavoitteena on hyvinvoiva ja osallistuva oppilas. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja tiimien jäsenillä on vahva keskinäinen tuki toisistaan.

Kelpoisuusvaatimus:
Peruskoulun äidinkielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme kokemusta oppilaskunnan hallituksen vetämisestä ja oppilaiden osallistamisen lisäämisestä.

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1711-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 14.10.2019 - 14.10.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Maria Similä 040 5537 827 maria.simila@espoo.fi Apilaisrehtori Olli Santala 0504622086 olli.santala@espoo.fi

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.