Peruskoulun apulaisrehtori

Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana 1.3.2020 alkaen

peruskoulun apulaisrehtorin virka

Euran koulukeskuksessa toimii Euran yhteiskoulu, Ahmasojan koulu ja lukio. Euran kunnassa on yksi yläkoulu (7.-9. lk): Euran yhteiskoulu. Euran yhteiskoululla ja lukiolla on yhteinen rehtori. Apulaisrehtori vastaa Euran yhteiskoulun päivittäisestä johtamisesta yhteistyössä rehtorin kanssa. Euran yhteiskoulussa on lv. 2019-2020 n. 410 oppilasta. Euran koulukeskuksessa on tehty isoja remontteja tilojen nykyaikaistamiseksi uuden opetussuunnitelman vaatimuksia vastaaviksi ja tilojen uudistaminen tulee vielä jatkumaan lähivuosina. Euran kunnassa on aktiivisesti kehitetty tieto- ja viestintästrategiaa osana perusopetusta ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan.

Virkaan valittavalta edellytetään muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi näyttöä onnistuneesta johtamistyöstä ja organisaation hyvästä taloudenhoidosta sekä selkeää näkemystä koulun pedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä motivaatiota kohdata uusia haasteita.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Perusopetuspäällikkö Jaakko Laeslahti p. 044-422 4791 tai sähköp. jaakko.laeslahti@eura.fi

Euran kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus
Osoite: Savikontie 11, 27510 Eura

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.