test
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, Kuitinmäen koulu - Esbo stad

Haemme englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaan opettajaa, joka on innostunut kielten opetuksesta, on valmis oppimaan uutta sekä innostuu erilaisten opetusryhmien kanssa työskentelystä. Oppitunnit ovat yhtenäisessä peruskoulussa ylä-ja alakoulussa.

Kuitinmäen koulussa tehdään vahvaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hakijalta odotetaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.

Kuitinmäen koulussa saat mahdollisuuden ja vapauden kehittää pedagogiikkaasi ja koko koulua omien vahvuuksiesi mukaan. Koulun johto tukee yhteisöllisen johtamisen periaatteiden mukaan tehtävää kehittämistyötä erilaisin kannustimin. Lisäksi koulun tiimirakenne mahdollistaa hyvin koulun kehittämisen.

Koulun nimi ja osoite: Kuitinmäen koulu, Kuitinkuja 4, 02210 ESPOO
Työaika: OVTES:in mukainen

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata työskennellä työparin ja -tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja. Lisäksi edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja ja uuden oppimisen kykyä.

Arvostamme kokemusta perusopetuksen kielten opettajan tehtävistä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee Kuitinmäessä ja on osittain väistössä Espoonlahdessa Rehtorintiellä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kuitinmäen koulu on 710 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/15326

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Terja Isokorpi, terja.isokorpi@espoo.fi p. 050 4052754 ja
virka-apulaisrehtori Teemu Tarvainen, teemu.tarvainen@espoo.fi p. 043 8273440, arkisin kello 9-15.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Kuitinmäen koulu

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kuitinkuja 4, 02210 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb