Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja Hansallion koulu

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja. Lukuvuonna 2021-22 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi lähes jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on lukuvuonna 2021-22 noin 630 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä, yhteistyötaitoja ja joustavaa työotetta. Kykyä ja halua kehittää kielten opetusta kieltenopetuksen varhentuessa. Kykyä ja osaamista kohdata kaikki alakoulun ikäluokan oppilaat. Osaamista ottaa huomioon erityisen tuen oppilaiden oppimisen haasteet.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä, halua ja innostusta oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Kykyä, halua ja kokemusta toimia yhteisopettajuudessa luokanopettajan kanssa.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Jarmo Jääskeläinen, 0505667114.

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Hansakallion koulu
Osoite: Hansakallio 4, 02780 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.