Peruskoulun erityisluokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun erityisluokanopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun erityisluokanopettajan kaksi määräaikaista virkaa (10916,10894) ajalle 7.8.2019 - 30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.

Virkojen sijoituspaikka: Tähteenkadun koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tähteenkadun koulussa opiskelee EA1-9.-luokkien oppilaita. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä. Pääkoulussa on opetusryhmiä 12 ja Sairaalanmäen opetusyksikössä 4. Pääkoululla opetusta järjestetään 1-2. luokan yleisopetuksen oppilaille lähikouluperiaatteen mukaisesti. Koulussa on 1-2. lk:n alueellinen pienryhmä ja 9 kaupunkitason pienryhmää. Tähteenkadun koulu toimii myös yhtenä Kouvolan kaupungin resurssikeskuksena, joka tarjoaa palveluja päivähoidon ja perusopetuksen alueelle.

Läs mer

http://www.kouvola.fi/rekry

Rehtori Elise Antila p. 020 615 7086, elise.antila(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Tähteenkadun koulu
Adress: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren