Peruskoulun kotitalouden sivutoiminen tuntiopettaja, Järvenperän koulu

Sivutoimisen toistaiseski otettavan kotitalouden tuntiopettajan tehtävät yläkoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kotitalouden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun kotitalouden opettajan tehtävistä. Lisäksi edellytetään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, luovuutta sekä taitoa motivoida oppilaita kotitalouden opiskeluun. Edellytetään taitoja samanaikaisopetukseen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta samanaikaisopetuksesta.

Järvenperän koulu on yli 450 oppilaan yläkoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Painotamme positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan periaatteitta opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Luovuus, oppilaiden osallisuus ja vahva oppivan yhteisön toimintatavat ovat meille tärkeitä. Koulussa on LUMA-painotus sekä yksi kaupunkitasoinen erityisluokka oppilaille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen vaikeuksia sekä 3 erityisluokkaa toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Minna Kartano, puh. 043 8272631, minna.kartano@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Järvenperän koulu
Osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.