Peruskoulun lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus

Haemme Ahtialan peruskoulun osaajien joukkoon ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN viransijaista ajalle 19.11.2020 - 5.6.2021. Kelpoisuusvaatimuksena on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuus.

Ahtialan peruskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulussamme työskentelee noin 766 oppilasta ja noin 70 opetus- ja kasvatustyön osaajaa, joista 53 on opettajia.

Hakijalta edellytämme aineenhallintaa ja pedagogisia taitoja, kokemusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä kykyä tulla toimeen nuorten kanssa. Lisäksi luemme eduksi äidinkielen lehtorin työkokemuksen yläkoulusta.

Arvostamiamme piirteitä ovat innostaminen, motivointitaidot, luovuus sekä idearikkaus. Valinnassa huomioidaan hakijan halu ja kyky yhteistyöhön ja opetuksen kehittämiseen sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Käytännön kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Sijaisuudessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 1.10.2020 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

http://www.pedanet.lahti/koulut/Ahtialan peruskoulu
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Ari Anttila, puh. 050 559 7844, ari.anttila@lahti.fi

Lahden kaupunki, Ahtialan peruskoulu
Osoite: Purorinteenkatu 4, 15320 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!