Peruskoulun lehtori - Kouvolan kaupunki

Peruskoulun lehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana;

Peruskoulun lehtorin viran (11112) sijaisuus oppilaanohjaukseen ajalle 7.8.2019-30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Viran sijoituspaikka: Inkeroisten yhteiskoulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Inkeroisten yhteiskoulu sijaitsee Kouvolassa Inkeroisten taajamassa, lähes Kymijoen partaalla. Koulun naapurissa ovat Ankkapurhan kosken äärelle kasvanut Anjalan kartonki- ja paperitehdas sekä Anjalan liitosta tuttu Anjalan kartano. yl.jpgHenkilökuntaa koulussamme on 40 ja oppilaita reilut 300, joista noin 100 alaluokilla. Yläluokkien oppilaat tulevat oman alakoulumme lisäksi Anjalan, Sippolan ja Tehtaanmäen alakouluista. Opetustilat ovat isossa kiinteistössä. Osa tiloista on uudehkoja, mm. tekstiili- ja teknisen työn luokat. Myös vanhemmat tilat on varustettu nykyaikaisin opetuslaittein. Kouluympäristö on innostava: lähiliikuntapaikkoja on välituntialueella kaksi ja lähellä ovat myös jää- ja uimahalli. Inkeroisten yhteiskoulu on vireä, peruskoulunkäyntiin keskittynyt koulu, jossa sekä oppilaan että opettajan on mukava ahertaa

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Rehtori Jari Eronen p. 020 615 6025, jari.eronen(at)kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kasvatus ja opetus, Inkeroisten yhteiskoulu
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan