Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Espoonlahden koulu

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävät vuosiluokilla 7-9.

Koulun nimi ja osoite: Espoonlahden koulu
Opettajantie 3
02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävistä yläkoulussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä ryhmänhallintataitoja, monipuolista arviointiosaamista ja taitoa käyttää digitaalisia materiaaleja ja ohjelmia oppimisen tukena.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kykyä huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet sekä kykyä eriyttää opetusta ja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.

Odotamme hakijalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Espoonlahden koulu on 383 oppilaan yläkoulu.
Koulussamme annetaan painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen pienryhmää ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä.
Käytössämme on uudet ja ajanmukaiset opetustilat kaikissa oppiaineissa.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://peda.net/espoo/espoonlahdenkoulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Marikka Korhonen, 0503092092

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoonlahden koulu
Osoite: Opettajantie 3, 02360 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.