Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, sijaisuus - Esbo stad

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, sijaisuus - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun matematiikan ja kemian opettajan tehtävät.Mankkaan koulu on 340 oppilaan yläkoulu Tapiolan palvelualueella. Koulussa on autisminkirjon erityisluokkia vuosiluokilla 7-10 ja matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - Hyvää ammattitaitoa ja monipuolisia opetusmenetelmiä.- Kasvatuksellista otetta.- Myönteistä asennoitumista sekä kokemusta erityisluokkien oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä.- Yhteissuunnittelua.- Hyviä tietoteknisiä taitoja sekä taitoa ja halua hyödyntää verkko-oppimisympäristöjä sekä muuta digitekniikkaa osana oppimisprosessia. - Kerro hakemuksessasi kuinka edellä mainitut toteutuvat kohdallasi.
Arvostamme :- Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.- Pätevyyttä tietotekniikan opettamiseen.- Tietoteknistä harrastuneisuutta.

Läs mer

http://www.espoo.fi/mankkaankoulu

  • Mankkaan koulu
  • JobbVisstidsanställning
  • esp-3-866-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 25.5.2019 - 28.5.2019 15:45
  • EsboNyland

Rehtori Nina Ala-Ojala 050 593 7252

Mankkaan koulu
Adress: Mankkaansuo 8, 02180 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren