Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Ruusutorpan koulu ja Kilonpuiston koulu - Esbo stad

Ruusutorpan ja Kilonpuiston koulujen yhteinen oppilaanohjaaja. Työ jakaantuu puoliksi molemmille kouluille. Ruusutorpan koulu on pääkoulu.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu Leppävaarankatu 24 02600 Espoo, Kilonpuiston koulu Kilonpuisto 5 02610 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- kokemusta oppilaanohjauksesta monikulttuurisessa koulussa
- kokemusta erityisen tuen oppilaiden ohjauksesta
- kokemusta yhteishaun prosessin vetämisestä
- hyviä verkostoitumistaitoja
- oppilaan kohtaamisen kykyä ja ryhmänhallintataitoja
- tieto- ja viestintäteknistä osaamista
- hyviä yhteistyötaitoja

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Ruusutorpan koulu on noin 770 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, jossa on myös esiopetusta.

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee 682 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Ruusutorpan_koulu https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskou

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Aaro Partanen 09-81636199 ja rehtori Annukka Leutonen 040-6394178, 24.6.2021 saakka

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Ruusutorpan koulu

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Leppävaarankatu 24, 02600 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb