test
Peruskoulun rehtori - Rauman kaupunki

Haemme peruskoulun rehtoria Hj. Nortamon peruskoulun rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2022 alkaen.

Hj. Nortamon peruskoulu on noin 480 oppilaan vuosiluokkien 7-9 peruskoulu. Koulussa on henkilökuntaa noin 55 henkilöä. Hj. Nortamon peruskoulussa on rehtorin lisäksi apulaisrehtori. Rehtorin virkatehtäviin liitetään Karin Kampuksen erikseen määrättävät johtajan/johtoryhmän puheenjohtajan tehtävät.

Rauman kaupunki rakennuttaa Karin kampusta, joka on liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Karin kampus -hankekokonaisuuteen kuuluvat Hj. Nortamon peruskoulu, uimahalli, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila.

Kampuksen johtajana/johtoryhmän puheenjohtajana vastaat johtoryhmän tiiviistä ja vahvasta yhteistyöstä kampuksen rakennus- ja käyttöönottovaiheessa, toiminnan sisällöllisestä suunnittelusta ja yhteisen toimintakulttuurin luomisesta yhteistyössä kaikkien kampukseen siirtyvien toimijoiden kanssa.

Hj. Nortamon peruskoulu toimii väistötiloissa ennen siirtymistään Karin kampukseen.

Edellytämme sinulta kokemusta rehtorin tehtävästä ja esimiestyöstä. Arvostamme toiminnan kokonaisuuksien hallintaa, kykyä laaja-alaiseen johtamiseen, organisointikykyä, vahvaa pedagogisen johtamisen osaamista, kehitysmyönteisyyttä sekä hyviä henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkaan valittavalta edellytetään opetushallinnon tutkintoa. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Virka on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.


Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/uotilanrinne

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, puh. 044 793 3231, hanna.viljanen-lehto@rauma.fi
toimialajohtaja Soile Strander, puh. 044 793 3070, soile.strander@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, Kanalinranta 3, 26101 Rauma, kuoreen tulee merkitä "Rehtori, Hj. Nortamon peruskoulu, RAU-25-214-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, peruskoulut, Hj. Nortamon peruskoulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Nortamonkatu 29, 26100 Rauma

Rekommenderade jobb