Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0418) 7.1.2021 alkaen (1. sijoituspaikka Ahmasojan koulu ja sen alaisuudessa toimiva Sampon koulu).

Sampon koulu on lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimiva koulu, jonka oppilaat ovat pääasiassa lastensuojelulaitoksessa asuvia lapsia/nuoria.

Haemme motivoitunutta työntekijää, jolla on ammattitaitoinen ote työhönsä ja kokemusta myös haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskentelystä. Arvostamme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja positiivista ongelmanratkaisukykyä sekä kokemusta lastensuojelusta.

Haku tapahtuu ensijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Tällöin virka täytetään määräaikaisesti kevätlukukaudeksi 2021.

Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Perusopetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044-422 4791 tai jaakko.laeslahti@eura.fi tai rehtori Anne Aalto, puh. 044-422 4645 tai anne.aalto@eura.fi

Sivistyspalvelut
Osoite: Savikontie 11, 27510 Eura

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Euran kunta - Rökfri arbetsplats