Perusopetuksen luokanopettaja - Kuopion kaupunki

Perusopetuksen luokanopettaja

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka. Virka täytetään 1.8.2019 alkaen. Viran sijoituskoulu on Kalevalan koulu.

Tehtävänkuvaus: perusopetuksen luokanopettajan tehtävät. Arvostamme kokemusta kaveriluokka-toiminnasta sekä valmiuksia yhteistyöhön luokkamuotoisen erityisopetuksen kanssa.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan, luokanopettajan kelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Viran opetusvelvollisuus on 24 t/vko.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Haastatteluaikataulu: 25.6.2019

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/kalevala

Lisätietoja antaa Kalevalan koulun va. rehtori Anne Peltola-Juvonen, puh. 044-7184331.

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kalevalan koulu
Osoite: Kuopio

Kalevalan koulu sijaitsee lähellä Kuopion keskustaa. Koulullamme on yleisopetuksen oppilaita vuosiluokilla 1-6, kielenpolun oppilaita esiopetuksesta kuudenteen luokkaan saakka sekä vaike/autistisia oppilaita esiopetuksesta 9. luokkaan saakka. Lisäksi koulussamme toimii kaksi valmistavan opetuksen luokkaa. Koulussamme on noin 520 oppilasta.
Kalevalan koulun tehtävänä on yhteistyössä oppilaiden vanhempien ja koko kouluyhteisön kanssa luoda turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja kasvuympäristö.
Koulumme keskeisiä painopistealueita ovat:
- laadukas ja monimuotoinen yleis- ja erityisopetus sekä valmistava opetus
- musiikin ja tanssin painotusopetus
- saksan kielellä rikastettu alkuopetus sekä saksan A1-kielen opintojen mahdollisuus

Tutustu työnantajaan