Perusopetuksen luokanopettaja

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana perusopetuksen luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.11.2020 - 28.2.2021. Viran sijoituskoulu on Pyörön koulu.

Tehtäväkuvaus: Luokanopettajan tehtävät 3. vuosiluokalla, 24 vvt.

Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 luokanopettajan kelpoisuus.
Sijaisuuteen valitun tulee täyttää TE-toimiston vuorotteluvapaan sijaiselle asettamat ehdot. Hakijan tulee itse tarkistaa sopivuutensa ko. sijaisuuteen.

Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Palkkaus: 2 724,49 - 2 926,66 €/kk

Viran opetusvelvollisuus 24 t/vko.

Viran täyttämisessä noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/pyoro

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Pyörön koulun rehtori Outi Karikoski, puh. 044-718 4801.

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Pyörön koulu
Osoite: Kuopio