Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella on haettavana kaksi perusopetuksen luokanopettajan virkaa 01.08.2021 alkaen. Virkojen sijoituskoulu on Von Wrightin koulu.

Tehtäväkuvaus: Luokanopettajan tehtävät vuosiluokilla 1 - 6.

Virka 1.
Virassa eduksi katsotaan työkokemus muuntuvista oppimisympäristöistä ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä.

Virka 2.
Virassa eduksi katsotaan työkokemus muuntuvista oppimisympäristöistä sekä valmius opettaa saksan kieltä.

Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 luokanopettajan kelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.

Palkkaus: 2 771,35 - 2 977,00 €/kk.

Viran opetusvelvollisuus 24 t/vko.

Viran täyttämisessä noudatetaan tarvittaessa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä tarvittaessa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/p/vwright

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Von Wrightin koulun vs. rehtori Sonja Räsänen, puh. 044-718 4429.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Von Wrightin koulu

Kuopio on kansainvälisesti verkottunut 120.000 asukkaan kasvava yliopistokaupunki. Kuopio tunnetaan viihtyisistä asuinalueistaan, hyvää arkea tukevista palveluistaan sekä monipuolisista vapaa-ajan mahdollisuuksistaan. Kuopion tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki ja sen eteen kaupunki työskentelee yhdessä kumppaneidensa kanssa. Kuopio on vahva koulutuskaupunki, jonka laadukkaat kasvun ja oppimisen polut ulottuvat varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen. Yhteistyö eri koulutusasteiden välillä on sujuvaa.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs