Perusopetuksen matematiikan ja kemian lehtori - Taipalsaaren kunta

Perusopetuksen matematiikan ja kemian lehtori - Taipalsaaren kunta

Taipalsaaren kunta hakee vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN JA KEMIAN LEHTORIA

Viran sijoituspaikka on Saimaanharjun yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1-9). Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta, monipuolisia tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä vahvaa ammatillista osaamista. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen aineenopettajan kelpoisuus.

Ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Muutoin valinta raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset sekä kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset on toimitettava 24.5.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi).

Sivistysjohtaja Vesa Pakarinen, 040 6830500, vesa.pakarinen@taipalsaari.fi
Saimaanharjun yhtenäiskoulun vt. rehtori Jirka Korhonen, 0400 796218, jirka.korhonen@taipalsaari.fi

Taipalsaaren kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus, Saimaanharjun yhtenäiskoulu
Adress: Ankeriaantie 10, 54915 Saimaanharju

Taipalsaari on elinympäristöltään viihtyisä n. 4800 asukkaan saaristokunta Etelä-Karjalassa, lähellä Lappeenrantaa. Järjestämme kuntalaisille laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut.

Mer om arbetsgivaren