Perusopetuksen rehtori, Utsjokisuun koulukeskus - Utsjoen kunta

Koulukeskuksen rehtorin tehtäviin kuuluvat myös lukion rehtorin tehtävät, iltapäivätoiminnan johtaminen ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 80 - 90 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Saamenkielinen alakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Norjan puolen Sirman koulun kanssa. Lukio on pieni, siellä on 10 - 15 opiskelijaa.

Utsjokisuuhun suunnitellaan uutta koulukeskusrakennusta.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetustoimen ja -hallinnon tuntemusta, vahvaa pedagogista osaamista ja innostusta, henkilöstöjohtamisen taitoja sekä monikielisen ja -kulttuurisen työ- ja oppimisympäristön tuntemusta.

Kelpoisuusehdot: Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Koulun opetuskielet ovat saame ja suomi.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Palkkaus ja opetusvelvollisuus OVTES:in mukaisesti. Tällä hetkellä palkkaperusteryhmiä 15.

Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola, puh. +358 40 7447630, laura.arola@utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Adress: Utsjoentie 48a, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Mer om arbetsgivaren