Perusopetuksen rehtorin virka - Ruskon kunta

Perusopetuksen rehtorin virka - Ruskon kunta

Ruskon kunnassa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten 01.08.2019 alkaen
perusopetuksen rehtorin virka, jonka sijoituspaikkana on Maunun koulu (yläkoulu, 250 oppilasta).

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Hakijalta toivotaan kokemusta yläkoulun opettajana toimimisesta.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.
Hakemukset toimitetaan 31.5.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.
Haastattelut suoritetaan ma 3.6. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Läs mer

http://www.rusko.fi

Johtava rehtori Kai Laitinen
kai.laitinen@rusko.fi
puh. 044-4333645, perjantaisin klo 8.30-10.00

Ruskon kunta, Opetustoimi
Adress: Rusko

Kyseessä on Ruskon kunnan virka, jonka ensisijainen sijoituspaikka on Maunun yläkoulu.

Mer om arbetsgivaren